מדיניות פרטיות – The Photo Booth

מדיניות פרטיות

ברוכים הבאים לאתר הקורס של  HEDONISTIT  אשר כתובתו:

www. https://hedonistit.teachable.com/p/thebloggersphotobooth  ו/או http://hedonistit.teachable.com/   (להלן: "האתר"), האתר מופעל על ידיהדוניסטית שיווק ותוכן, ע.מ 201652898 (להלן:" מפעיל האתר").

מפעיל האתר מכבד את פרטיות המשתמשים באתר שהוא מנהל ומפעיל, תנאי מסמך זה מהווים בין היתר את מדיניותו של מפעיל האתר ביחס להגנת הפרטיות, והוא מתחייב כלפי המשתמש לקיים מדיניות זו.

מטרת המדיניות להסביר מהם נוהגי מפעיל האתר ביחס לפרטיות המשתמשים באתר, וכיצד משתמש מפעיל האתר במידע, הנמסר לו על-ידי המשתמשים או הנאסף על-ידו בעת השימוש באתר.

השימוש באתר מעיד על הסכמתך לתנאים אלה.

התנאים מנוסחים בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד והן מתייחסים כמובן גם לנשים.

תנאים אלה חלים על השימוש באתר ובשירותים הכלולים בה באמצעות כל מכשיר תקשורת (כדוגמת טלפון  סלולארי, מחשב כף יד וכו').

 

 1. מדיניות הפרטיות:

 

מפעיל האתר מכבד את פרטיות המשתמשים באתר, אותו הוא מנהל ומפעיל.

הצהרה זו מסבירה את מדיניות הפרטיות של האתר: את דרכי האיסוף, השימוש, הגילוי, השמירה וההגנה על המידע של המשתמשים.

בעת רישום באתר, מפעיל האתר  תקבל מידע שאתה תספק באופן וולונטרי.

מידע זה יכלול פרטים אישיים כגון שמך, כתובת הדואר האלקטרוני שלך, מספר הטלפון שלך או כל מידע אחר שתספק. לידיעתך, אינך נדרש על פי חוק לספק לנו מידע אישי. האתר אינו מופנה לילדים מתחת לגיל 16 והמפעיל אינו אוסף במכוון או ביודעין מידע אישי על משתמשים אלה.

אנו רשאים לשנות את מדיניות הפרטיות בכל עת על ידי פרסום גרסה מעודכנת באתר זה, לרבות תאריך תחילה של הגרסה המתוקנת.

אנו נודיע על שינויים מהותיים במדיניות הפרטיות באמצעות האתר ו/או באמצעות הדואר האלקטרוני.

 

 1. המידע שיסופק על ידך:

מידע אישי:

מידע אישי הוא מידע המתייחס לאדם שניתן לזהותו במישרין או בעקיפין, על-ידי התייחסות לפרטים מזהים כגון שם, נתוני מיקום, מזהה מקוון או נתונים פיזיים, פיזיולוגים, גנטיים, נפשיים, כלכליים , תרבותיים או חברתיים של אותו אדם.

הרשמה לאתר בעת הרכישה:

על מנת לבצע רכישה של מוצר כלשהו באתר , יהיה עליך להירשם לאתר.

ההרשמה לאתר תדרוש מסירת פרטים כגון : שם מלא, כתובת, דוא"ל, טלפון, ת.ז ומספר כרטיס אשראי. לאחר תהליך הרישום יישמרו פרטי המשתמש במערכת (למעט פרטי כרטיס האשראי אשר יישמרו אצל חברת הסליקה בלבד).

רכישת הקורס תהיה כפופה למדיניות הפרטיות של המערכת ועל המשתמש לאשר את תנאי המדיניות של המערכת  גם כן, ניתן לצפות בתנאים בקישור הבא: https://teachable.com/privacy-policy

 

הרשמה לרשימת דיוור:

אנו מציעים מידע על הפעילויות ופרסומים לגבי מוצרים שלנו ו/או של צד ג'.  על מנת להירשם לרשימת הדיוור, נדרשים פרטים אישיים כגון שם ודואר אלקטרוני.

איסוף, עיבוד ושימוש במידע זה נעשה על פי החוק.

במידה שמידע אישי נדרש בעת רישום לשירותים באתר, נדרוש ממך רק את המידע הדרוש באופן ישיר למתן שירותים אלו. מסירת כל מידע אישי הינו וולונטרי.

 1. מידע אשר נאסף באופן אוטומטי:

 

בעת השימוש באתר מתבצע רישום ואיסוף אוטומטי של נתוני פעילות באתר של המשתמש.

בעת גישה לאתר, השרתים של מפעיל האתר ירשמו מידע כגון:  סוג גרסת הדפדפן, מערכת ההפעלה של המשתמש, כתובת האתר המפנה, כתובת ה- IP ותאריך ושעת הגישה לאתר.

 

כאשר אתה משתמש באתר, מפעיל האתר  יאסוף מידע על הפעילות שלך, לדוגמה, זמן הכניסה והיציאה שלך, משך השהות באתר, דפי האינטרנט שבהם צפית או תוכן ספציפי בדפי אינטרנט, אמצעי פעילות ואת המיקום הגיאוגרפי של המכשיר שלך.

 

 1. שימוש במידע אישי:

מפעיל האתר מנהל את האתר, משפר, מפתח, ומגן על האתר מפני שימוש לרעה והפרת החוק.

מפעיל האתר עושה שימוש במידע אישי שאתה מספק באמצעות האתר למטרותיו העסקיות, כגון מענה לפניותיך או בקשות תמיכה, על מנת ליצור עמך קשר במהלך בקשתך לשירות כלשהו, על מנת  לפרסם מידע ותכנים ולהודיע על שינוי במתן השירותים.

מפעיל האתר משתמש במידע, כולל מידע אישי, אשר מפעיל האתר וספקי השירות שלו אוספים באמצעות האתר על מנת להבין את האינטרסים וההתנהגויות של המשתמשים על בסיס אנונימי, ללא שם, על מנת שיוכל לספק תוכן מותאם להעדפות המשתמשים.

בכפוף לחוקים הקיימים, ישתמש מפעיל האתר במידע אישי כדי לאכוף את תנאים אלו, לאכוף את מדיניות פרטיות זו , על מנת לעמוד בצווי בית המשפט, לסייע לרשויות אכיפת החוק, לגבות חובות, למנוע הונאה, גזל, הפרות, גניבות זהות וכל שימוש לרעה אחר בשירותים ולנקוט כל פעולה בכל מחלוקת משפטית או הליך.

מפעיל האתר מתחייב לעבד מידע אישי אך ורק למטרות המתוארות במדיניות זו.

בהסכמתך, אנו עשויים להשתמש במידע האישי שלך כדי:

 • לספק לך תוכן כגון: מאמרים, מידע על פרסומים, מוצרים וקורסים באמצעות דואר אלקטרוני.
 • שימוש במיקום הגיאוגרפי המדויק שלך כדי לספק שירותים מבוססי מיקום.

יש לך זכות לבטל את הסכמתך בכל עת.

 1. שיתוף מידע מזהה אישית עם צדדי ג':

 

מפעיל האתר משתף מידע אישי הקשור אליך רק עם ספקי שירותים וצדדים שלישיים אחרים, במידת הצורך, כדי למלא את המטרות של איסוף המידע האישי ובתנאי שכל צד שלישי זה יבצע את מחויבותו להגן על פרטיותך בהתאם לחוקים המתאימים ולמדיניות זו.

 

כמו כן מפעיל האתר  רשאי לשתף מידע אישי עם צדדים שלישיים ולמטרות הבאות:

 

 • כדי למנוע, לזהות ולצמצם מעשים בלתי חוקיים, הונאה ו/או פרצות אבטחה בלתי חוקיות, וכן להעריך ולנהל סיכונים, כולל התראה האם פעילויות מזויפות התגלו באתר.
 • מפעיל האתר עשוי לחלוק מידע אישי עם רשויות אכיפת החוק ו/או סוכנויות ממשלתיות, בתי משפט ו/או ארגונים אחרים: כדי לציית לדיון או הליך משפטי דומה; או כאשר מפעיל האתר מאמין בתום לב שגילוי/שיתוף נחוץ כדי להגן על זכויותיו, להגן על ביטחונך או על ביטחונם של אחרים, על מנת לחקור הונאה או להגיב לבקשה ממשלתית;
 • במידה ומפעיל האתר ימכור או יעביר בכל צורה שהיא את פעילות האתר לתאגיד כלשהו – וכן במקרה שיתמזג עם גוף אחר או ימזג את פעילות האתר עם פעילותו של צד שלישי, ובלבד שתאגיד זה יקבל על עצמו כלפיך את הוראות מדיניות פרטיות זו.

 1. דיוור ישיר אלקטרוני:

 

מפעיל האתר רשאי לשלוח למשתמש מעת לעת מידע בדואר אלקטרוני לגבי פרסומי תוכן. מידע זה יישלח אליך רק אם נתת הסכמה מפורשת. תמיד תוכל לבטל את הסכמתך ולהפסיק לקבל מאתנו דואר אלקטרוני, עם קבלת הודעת הסיום שלך.

 

 1. מידע שנאסף באופן אנליטי :

 

הנתונים המצטברים אשר נאספים אינם ניתנים לזיהוי. אנו משתמשים בו למטרות עסקיות לגיטימיות ועשויים להשתמש בכלים אנליטיים סטנדרטיים.

מפעיל האתר  אוסף מידע שאינו ניתן לזיהוי באמצעות Google Analytics. נתוני Analytics כוללים לדוגמה את סוג הדפדפן, שפת הדפדפן, סוג מערכת ההפעלה, שם התחום של ספק שירותי האינטרנט, כתובת ה- IP של המכשיר, דפי אינטרנט שביקרת בהם, פעמים ותאריכים של ביקורים והתוכן אליו את/ה ניגש/ת באמצעות האתר .

 

נוהלי הפרטיות של כלים אלה כפופים למדיניות הפרטיות של אותם גופים. לפיכך, מפעיל האתר  מעודד אותך לקרוא את מדיניות Google בנוגע לשירותי הניתוח שלה, בכתובת:

http://www.google.com/analytics/learn/privacy.html

 

מפעיל האתר משתמש במידע אנונימי, סטטיסטי או מצטבר ומשתף אותו עם שותפיו למטרות עסקיות לגיטימיות. אין לכך כל השפעה על הפרטיות שלך מפני שאין דרך סבירה לחלץ נתונים מהמידע המצטבר אשר ניתן לשייכו אליך.

 

 1. עוגיות, משוואות רשת וטכנולוגיות דומות:

 

עוגיות משמשות לפעילות השוטפת והסדירה של האתר, לרבות לצורך איסוף נתונים סטטיסטיים אודות השימוש באתר, אימות מידע, התאמת האתר להעדפותיך האישיות ולצורך אבטחת מידע.

עוגיות – קובצי Cookie הם קבצי טקסט שנוצרו על-ידי הדפדפן שלך לפי פקודה ממחשבי האתר. חלק מהעוגיות יפקעו עם סגירת הדפדפן ואחרות נשמרות בדיסק הקשיח של המחשב, כגון: שימוש בקוד של Google Analytics ובפיקסלים של Facebook.

 

העוגיות מכילות מגוון רחב של מידע, כגון הדפים שאליהם ניגשת, משך הזמן שנשארת באתר, המקור שממנו הגעת לאתר, סעיפים ומידע שחיפשת במהלך הרשומות שלך לאתר ועוד.

ניתן להשבית או להסיר קובצי Cookie באמצעות כלים הזמינים ברוב הדפדפנים.

ההעדפות עבור כל דפדפן שתשתמש/י בו צריכות להיות מוגדרות בנפרד ודפדפנים שונים מציעים פונקציונליות ואפשרויות שונות.

 

משואות אינטרנט – תמונות גרפיות קטנות (הידועות גם בשם "תגי פיקסלים" או "קובצי GIF ברורים"), שיכולות להיכלל באתר שלנו, שבדרך כלל עובדות בשיתוף עם קובצי Cookie כדי לזהות את המשתמשות/ים שלנו ואת התנהגות המשתמשות/ים.

 

טכנולוגיות דומות – טכנולוגיות שמאחסנות מידע בדפדפן או בהתקן שלך באמצעות אובייקטים משותפים מקומיים או אחסון מקומי, כגון קובצי Cookie מסוג Flash, קובצי HTML של HTML 5 ותוכנות אחרות של יישומי אינטרנט. טכנולוגיות אלה יכולות לפעול בכל הדפדפנים שלך, ובמקרים מסוימים ייתכן שלא ינוהלו באופן מלא על ידי הדפדפן שלך וייתכן שיחייבו ניהול ישירות דרך היישומים או המכשיר המותקנים שלך. אנו לא משתמשים בטכנולוגיות אלה לאחסון מידע ו/או על מנת למקד לך פרסום באתר שלנו או מחוץ לו.

 

אנו עשויים להשתמש במונחים של "קובצי Cookie" או "טכנולוגיות דומות" במדיניות שלנו, כדי להפנות אל כל הטכנולוגיות שבהן אנו עשויים להשתמש לאחסון נתונים בדפדפן או במכשיר שלך או באיסוף מידע או בסיוע לנו לזהות אותך באופן המתואר למעלה.

 

אנו עשויים להשתמש בקובצי Cookie, באלומות אינטרנט או בטכנולוגיות דומות אחרות הדרושות להפעלת האתר שלנו. זה כולל טכנולוגיות שמאפשרות לך לגשת לאתר שלנו, אשר נדרשות על מנת לזהות התנהגות באתר לא סדירה, למנוע פעילות הונאה ולשפר את האבטחה, או על מנת לאפשר לך לעשות שימוש בפונקציות שלנו באתר.

 

אנו עשויים להשתמש בקובצי Cookie, באלומות אינטרנט או בטכנולוגיות דומות אחרות כדי להעריך את הביצועים של האתר שלנו, כולל כחלק מהשיטות האנליטיות שלנו כדי לעזור לנו להבין כיצד המבקרות/ים שלנו משתמשות/ים באתרים שלנו, לקבוע אם ביצעת אינטראקציה עם ההודעות שלנו או כדי לשפר את האתר שלנו.

 

אנו עשויים להשתמש בקובצי Cookie, באלומות אינטרנט או בטכנולוגיות דומות אחרות שמאפשרות לנו להציע לך פונקציונליות משופרת בעת גישה לאתר שלנו או באמצעותו. הדבר עשוי לכלול את הזיהוי שלך בעת הכניסה לאתר שלנו או מעקב אחר ההעדפות, תחומי העניין או הפריטים שצוינו, כדי שנוכל לשפר את הצגת התוכן באתר שלנו.

 

אם ברצונך למחוק קבצי Cookie או להגביל את סוגי קובצי ה- Cookie שניתן להציב במכשיר שלך, עליך לבדוק את ההגדרות בדפדפן שלך, להשתמש בכרטיסייה 'עזרה" או לחפש הגדרות כגון 'אפשרויות" או "פרטיות". שם, את/ה יכול/ה למחוק עוגיות, לחסום אותן או לשלוט כאשר הן יכולות להיות ממוקמות.

 

 

 

 1. קישורים לאתר אינטרנט של צד שלישי

אם אתרים או שירותים של בעלי אתרים אחרים מקושרים לאתר זה, הם ימשיכו להיות מעוצבים ומסופקים ע"י צד שלישי. אין לנו שום השפעה על העיצוב, התוכן או הפונקציות של שרותי הצד השלישי ואנו במפורש מבדלים עצמנו מכל תוכן המסופק באמצעות לינק לאתר של צד שלישי. אנא זכור/זכרי כי אתרים של צדדים שלישיים, המקושרים לאתר זה, עשויים לשתול Cookies שלהם במכשיר שלך כדי לאסוף מידע אישי. אין לנו שום השפעה על זה. במקרים כאלה אם תרצה לקבל מידע נוסף, תצטרך/י לקבלו ישירות מהבעלים של אותם אתרי צד שלישי, המקושרים לאתר זה.

 1. תקנות GDPR EU) 2016/679) להגנת הפרטיות:

 

מפעיל האתר מעבד מידע אישי ומחזיק המידע (כהגדרת מונח זה בתקנות (EU) 2016/679) (GDPR ). בתפקידו כמחזיק המידע, מפעיל האתר התחייב למלא את זכויותיהם של המשתמשים. סעיף זה חל על עיבוד של מידע אישי.

 

אנו מבססים את העיבוד של מידע אישי על בסיס חוקי כדלקמן:

 

כל עיבוד של מידע אישי הקשור אליך ומבוסס על הסכמתך.  

אנו נעבד מידע אישי הקשור אליך כדי לעמוד בהתחייבות משפטית ולהגן על האינטרסים החיוניים שלך ושל אחרים.

אנו מעבדים מידע אישי הקשור אליך לצורך האינטרסים הלגיטימיים שלנו למטרות הבאות:

 

 • דרכי התקשרות עמך, כולל שיווק ישיר או כיצד את/ה יכול לתקשר אתנו דרך האתר;
 • אבטחת סייבר;
 • תמיכה, קשרי לקוחות, שירות לקוחות;
 • פיתוחים ושיפורים של האתר והשירותים לטובתך ולטובת משתמשות/ים אחרים;
 • זיהוי הונאה ושימוש לרעה בשירות;

 

בכל עת הנך רשאי לפנות למפעילת האתר על מנת:

 

לפנות למפעיל האתר בכתובת: www.Hedonistit.com  לצורך גישה למידע האישי שמפעיל האתר  שומר עליך. מפעיל האתר  יצטרך לבקש ממך לספק אישורים כדי לוודא שאתה מי שאתה טוען להיות. אם תגלה שהפרטים בחשבונך אינם מדויקים, מלאים או מעודכנים, באפשרותך לספק למפעיל האתר את המידע הדרוש כדי לתקן זאת.

עליך לשלוח הודעת דואר אלקטרוני עם הכותרת הבאה: "בקשה לגישה למידע האישי שלי".

 

לפנות למפעיל האתר בכתובת: www.Hedonistit.com  על מנת לקבל עותק של המידע האישי שמפעיל האתר שומר עליך וכדי לאמת את דיוק הנתונים.

עליך לשלוח הודעת דואר אלקטרוני עם הכותרת הבאה : "קבלת עותק של הפרטים האישיים שלי".

 

אם אתה מעוניין שמפעיל האתר יסיר או יבטל את הסכמתך לעיבוד מידע אישי הקשור אליך, פנה למפעיל האתר  בכתובת: www.Hedonistit.com ומפעיל האתר  יגיב בזמן סביר.

עליך לשלוח הודעת דואר אלקטרוני עם הכותרת הבאה : "הסרת הסכמתי לעיבוד מידע אישי".

 

אם ברצונך שמפעיל האתר ימחק נתונים שסיפקת באמצעות האתר, פנה למפעיל האתר בכתובת: www.Hedonistit.com ומפעיל האתר יגיב בזמן סביר.

עליך לשלוח הודעת דואר אלקטרוני עם הכותרת הבאה : "מחיקת מידע שסופק על ידי".

 

לאחר שמפעיל האתר מוחק פרטים אישיים הקשורים אליך, העתקים מהמידע יישארו ויגובו במשך תקופת זמן של עד שישה חודשים לפני שהם נמחקים משרתי מפעיל האתר.

 

באפשרותך לבקש להעביר מידע אישי הקשור אליך בהתאם לזכותך לניידות נתונים.

יש לך את הזכות לא להיות כפוף להחלטה המבוססת אך ורק על עיבוד אוטומטי, כולל פרופיל, אשר מייצרת השפעות משפטיות לגביך או עלולות להשפיע עליך באופן משמעותי.

יש לך זכות להגיש תלונה לרשות פיקוח על הגנת הפרטיות במקום מגוריך, מקום עבודתך אם בוצעה הפרה לכאורה של תקנות אלו.

 

פרטים נוספים על זכויותיך במסגרת חוקי האיחוד האירופי להגנה על הפרטיות, זמינים באתר האינטרנט של הנציבות האירופית בכתובת: https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/reform/rights-citizens_en

 

מפעיל האתר מבצע הערכות תקופתיות של נוהלי עיבוד הנתונים והפרטיות שלו, על מנת לוודא שהוא עומד במדיניות זו, וכדי לוודא שהמדיניות מוצגת כראוי ונגישה.

 

אם יש לך חששות לגבי האופן שבו מפעיל האתר מעבד מידע אישי הקשור אליך, את/ה מוזמן לפנות למפעיל האתר בכתובת: www.Hedonistit.com

 

מפעיל האתר  יבדוק את שאלתך ויעשה מאמצים בתום לב כדי לפתור כל מחלוקת קיימת או פוטנציאלית עמך.

 

 1. שימור מידע :

 

אנו שומרים מידע אישי לפי הצורך למטרות לגיטימיות ומשפטיות.

 

מפעיל האתר  שומר ומאחסן מידע אישי הקשור אליך כל עוד אתה משתמש באתר.

למרות האמור לעיל, מפעיל האתר יאחסן וישמור מידע אישי הקשור אליך למשך זמן סביר של עד שישה חודשים לאחר שתבחר לבטל את הרישום לאתר, או עד שמפעיל האתר ימחק מידע אישי הקשור אליך בהתאם לבקשתך.

 

מפעיל האתר יעשה מאמצים על מנת להבטיח שהמידע האישי יישמר לא יותר מן הנדרש לצורך המטרות שעבורן מעובד המידע האישי.

 

בכל מקרה, כל עוד מפעיל האתר משתמש במידע אישי הקשור אליך כדי לספק את השירותים, מפעיל האתר ישמור על המידע האישי שלך, אלא אם החוק מחייב אותו למחוק אותו, או אם מפעיל האתר יקבל את בקשתך למחוק את הפרטים האישיים, בהתאם לחוקים המתאימים, או אם מפעיל האתר יחליט  למחקו לפי שיקול דעתו.

 

 1. אבטחת מידע:

 

מפעיל האתר מטמיע מערכות, יישומים ונהלים לאבטחת מידע אישי, כדי למזער את הסיכונים של גניבה, נזק, אובדן מידע או גישה לא מורשית או שימוש במידע.

מפעיל האתר דואג לגבי שמירה על סודיות המידע האישי הקשור אליך.

אמצעים אלה מספקים אבטחה סטנדרטית בתעשייה. עם זאת, למרות שמפעיל האתר עושה מאמצים כדי להגן על פרטיותך, מפעיל האתר אינו יכול להבטיח כי השירותים יהיו חסינים מפני כל עוול, תקלות, יירוט או גישה בלתי חוקית, או סוגים אחרים של שימוש לרעה.

 

 

 1. העברת המידע מחוץ לטריטוריה שלך:

 

מפעיל האתר מאחסן ומעבד מידע אישי באתרים המופעלים ומתוחזקים על ידי ספקי שירותים מבוססי ענן בישראל.

 

אם אתה תושב בתחום שיפוט שבו העברת מידע אישי הקשור אליך לתחום שיפוט אחר מחייב הסכמתך, אתה מעניק למפעיל האתר את הסכמתך המפורשת והחד משמעית להעברה זו או באמצעות השימוש באתר, הנך נותן בזאת את הסכמתך המפורשת להעברה כזו (לפי העניין).

 

במידת הצורך ועל פי חוקי ותקנות הפרטיות של האיחוד האירופי, מפעיל האתר יטמיע נתונים על אמצעי ההעברה, כגון ולפי  סעיפים חוזיים סטנדרטיים של האיחוד האירופי וארה"ב , במסגרת של הגנת הפרטיות וכן הצהרת תאימות עם עקרונות הגנת הפרטיות.

 

 1. יצירת קשר:

מפעיל האתר מציית בקפידה להוראות החוק ומכבדת את זכות המשתמשים באתר לפרטיות.

אם יש לך שאלה בנוגע למדיניות הפרטיות של האתר, צור אתנו  קשר על פי הפרטים הבאים ונעשה מאמצים לטפל בפנייתך בהקדם האפשרי.

אנא צרי/צור קשר בכתובת [email protected]  או בטלפון 0549039868.

כתובת מפעיל האתר : יהושע בן נון 59ֿ/9 תל אביב.